CZECH-N

Nejnovj komente

Online Menu

 • Guests: 2
 • Members: 0
 • Newest Member: Murray11
 • Most ever online: 52
  Guests: 52, Members: 0 on 21 December 2015 : 04:17

Top 10 CZ-N

Body k 16.4.2010

1. hokis 135,50
2. psichotik 124
3. Twister 97,75
4. Radeg 72,75
5. dew 54,50
6. Graim 50,50
7. Method 17
8. Gusta 7,25
9. Bolton
7
10. Sayeth
7

+/-

Body k 16.4.2010

jmeno body
1. hokis 7,75
2. psichotik 6,75
3. Twister 4,50
4.
dew
2,25
5. Gusta
1,75
6. graim 1,25
7. Sayeth 0,75
8. Ufon
0,50
9. Bolton
0
10. Darg
0
11. Dedo 0
12. DooMerMan 0
13. Spirit 0
14. Doomgeek -0,25
15. jarin -0,25
16. Smidge -0,25
17. Radeg -0,50
18. Method -0,75


Info

Tuesday 05 April 2011 - 13:55:51

Pravidla | Par | Kategorie | Bodovn | Nahrvn dem | Pojmenovn demmaintain_16.png


CZECH-N je sout v nahrvn dem ve he DooM. Vznikla jako obdoba svtoznm Compet-N a jej historie sah do roku 2002, kdy fungovala pod nzvem PRE-N, kter se mohli astnit pouze lenov klanu Predators. Od 1.1.2003 se sout pejmenovala na CZECH-N a strnky se pesunuly od PRE na svou adresu czech-n.wz.cz. Sout navc otevela brny vech eskm hrm a fungovala zhruba rok. Pot strnky dlouho leely ladem a v roce 2005 piel Method, e czech-n znovu rozjedeme. Vyhlsili jsme nkolik spnch contest, dokonce se schylovalo na dal sthovn strnek, tentokrte na adresu czech-n.czweb.org. Bohuel se to nakonec nepodailo dothnout do spnho konce a sout tak byla hybernovna:). Na konci roku 2009 jsme se s hokisem dohodli czech-n znovu rozjet. Strnky byly pesunuty pod idoom, probhlo nkoli zmn v kategorich a pravidlech a czech-n je tak znovu fukn!

Update dem probh hromadn a nepravideln - informace o zatm o vloench, avak zatm nezatzench demech zskte v sekci INCOMING. K tomu, abyste se mohli zastnit nepotebujete nic vyplovat, sta sta se pouze zaregistrovat na tyto strnky (kvli bezpenosti), kde se vm zpstupn uploadovac formul a pak u mete vesele zaslat sv dema (vce v sekci Jak na to?).

Ne vak uploadujete vmi pracn nahran demo je nutn si pest pravidla (nutn i pro ostlen hre), kdo se pak v tom m vyznat co). Demo mus bt nleit pojmenovno, mus obsahovat piloen textov soubor (zde jeden na ukzku) a ve mus bt peliv zabaleno v zipu (pokud demo nezabalte do zipu, nebo jej zabalte do neho jinho nepjde vm uploadnout). Pokud demo nazvete patn, nebo ponechte jakkoliv v pracovn nzev, vystavujete se riziku zpodnho zanesen do tabulek Czech-N.


Zvazn pravidla CZECH-N


1. V Czech-N nejsou ppustn dema uren pro Compet-N - tzn. jestlie nahrajete demo pro Compet-N, kde s nm budete dret rekord a polete ho do Czech-N, tak toto demo nebude uznno! (historick pravidlo)

2. Je zakzno jakkoliv cheatovn, a u klasick nebo pomoc program, tak je zakzno nahrvat TAS dema a jin podobn paskvily. (Trestem za takovto podvod je smazn vech dem danho hre, vylouen ze soute, ostuda a nlepka cheatera na cel ivot).!!!

3. Dema nahrvejte jen v klasice nebo povolench portech (s klasickm nastavenm pro OS). Demo mus bt pehrateln v prboom+ na setiny.
Povolen porty: prboom (doporuen verze 2.5.0 nebo vy), prboom+, po dohod i jin.


Par


Co je to par? Monost zahrt par mohou 3 hri, as je promnliv a jako limit pro par se bere demo poslednho hre tedy 6.nejrychlejho asu. Tmto zpsobem by se ml par im dl vce pibliovat k nejlepmu vsledku. Doufm, e je to jasn, patn se to vysvetluje.


Vyhlen kategorie


V souasn dob je v CZECH-N mono nahrvat dema pro Doom 2 v tchto kategorich:

 • UV SPEED - Dokonen levelu co mon nejrychleji na obtnost Ultra Violence

 • NM SPEED - Dokonen levelu co mon nejrychleji na obtnost Nightmare

 • UV EPISODE - Dokonen epizody co mon nejrychleji na obtnost Ultra Violence.
  1. epizoda - odehrn map 01 a 10 v celku
  2. epizoda - odehrn map 11 a 20 v celku
  3. epizoda - odehrn map 21 a 30 v celku
  V druh epizod (levely 11 - 20) jsou tajn levely nepovinn

 • NM EPISODE - Dokonen episody co mon nejrychleji na obtnost Nightmare.
  1. epizoda - odehrn map 01 a 10 v celku
  2. epizoda - odehrn map 11 a 20 v celku
  3. epizoda - odehrn map 21 a 30 v celku
  V druh epizod (levely 11 - 20) jsou tajn levely nepovinn

 • UV RUN - Dokonen level 1 a 30 co mon nejrychleji na obtnost Ultra Violence. Tajn levely jsou nepovinn

 • NM RUN - Dokonen co nejvce map od MAP01 co mon nejrychleji na obtnost Nightmare!. Tajn levely jsou nepovinn

 • UV SPEEDSTER - Dokonen levelu co mon nejrychleji na obtnost Ultra violence (4.) bez monster (parametr -nomonsters)

 • UV COLLECTOR - Dokonen levelu co nejrychleji na obtnost uv s pednastavenm parametrem -nomonsters, podmnkou vak je sebrn vech
  zbran a kl v map


Bodovn:

Tabulka bodovn
Kategorie 1.Msto 2.Msto 3.Msto par
NM RUN 15 11,25 7,5 3,75
UV RUN 10 7,5 5 2,5
UV EPISODE, NM EPISODE 5 3,75 2,5 1,25
UV a NM SPEED, UV SPEEDSTER, UV COLLECTOR 1 0,75 0,5 0,25

Jak na to?


Nejprve je zapoteb demo nahrt - do Czech-N budou zaazena pouze dema kompatibiln s Doom2 verze 1.9. Pot sprvn pojmenovat a samozejm nm ho poslat, to lze pokud vm ji byla potvrzena registrace. Zpstupnil se vm v hornm menu UPLOAD DEMA. Zde je nutn zvolit hned nahoe kategorii Incoming a dle vyplnit. To ve. Pokud by vm tento strun nvod nestail, nebo zda mte problm napklad s pehrvnm dem i s kompatabilitou, nerozumte kategorim nebo mte jin problm tkajc se Czech-N obrate se na toto frum.

JAK NAHRT DEMO


 • zkladn parametr pro nahrn dema je:
  doom2.exe -record nazevdema
  kde nazevdema je nzev souboru bez ppony .lmp.


 • jestlie chcete nahrt demo levelu jinho ne je map01, zadejte za ve uveden parametr warp:
  doom2.exe -warp cislolevelu -record nazevdema 
  kde cislolevelu je... slo levelu :-)


 • pedpokldte-li, e demo bude del (konkrtn vt ne 128kB), pidejte parametr maxdemo, za kterm nsleduje maximln velikost dema (v kb), nap:
  doom2.exe -warp 15 -maxdemo 1024 -record lv15 
  zane nahrvat demo "lv15.lmp", zane levelem "15" a bude moci mt maximln dlku 1MB (=1024 Kbit) - me bt samozejm krat


 • Pro nastaven obtnosti se pouv parametr -skill x, kde x je slo obtnosti:
  doom2.exe -skill 4 -warp 15 -maxdemo 1024 -record lv15 
  spust nahrvn dema v levelu 15 na 4. obtnost.


 • Pro nahrn dema pro kategorii SPEEDSTER pouijete krom ostatnch parametr (jako nap. -warp) parametr -nomonsters:
  doom2.exe -warp 15 -skill 4 -maxdemo 1024 -nomonsters -record sp28

 • Pro pehrn nahranho dema zadejte:
  doom2.exe -playdemo nazevdema
  kde nazevdema je jmno existujcho souboru (nazevdema.lmp), ale jako parametr se uvd opt bez ppony .lmp

Pojmenovn dem

Jednotliv psmena v nzvu souboru znamenaj:


X: slo mapy/episody
Y: slo mapy
T: as
sp, lv, nm, cl: uznaen obtnosti/kategorie
kategorie formt rozsah jednotlivch promnnch
UV Speedster spXY-TTT.TT X: 0-3, Y: 0-9, T: 0-9
UV Speed lvXY-TTT.TT X: 0-3, Y: 0-9, T: 0-9
NM Speed nmXY-TTT.TT X: 0-3, Y: 0-9, T: 0-9
UV Collector
clXY-TTT.TT X: 0-3, Y: 0-9, T: 0-9
UV Episode TTTTuvX T: 0-9, X: 0-2
NM Episode TTTTnmX T: 0-9, X: 0-2
UV Run XYuvTTTT X: 0-3, Y: 0-9, T: 0-9
NM Run XYnmTTTT X: 0-3, Y: 0-9, T: 0-9
U kategori UV/NM SPEED, UV PACIFIST, COLLECTOR, UVSPEEDSTER v levelech 15 a 31, jestlie konte v tajnm exitu, pojmenujte demo (nap.) "lv15s012.21.lmp", nebo "sp31s18.78.lmp"

nap:
14nm0634.lmp = NM Run, 14. level a dosaen as je 6:34
lv02-121.43.lmp = UV Speed, 2. level a dosaen as je 1:21.43
lv15s048.45.lmp = UV Speed, 15. level, tajn exit a dosaen as je 0:48.45
Proudly powered by e107