CZECH-N

Nejnovj komente

Online Menu

  • Guests: 2
  • Members: 0
  • Newest Member: Murray11
  • Most ever online: 52
    Guests: 52, Members: 0 on 21 December 2015 : 04:17

Top 10 CZ-N

Body k 16.4.2010

1. hokis 135,50
2. psichotik 124
3. Twister 97,75
4. Radeg 72,75
5. dew 54,50
6. Graim 50,50
7. Method 17
8. Gusta 7,25
9. Bolton
7
10. Sayeth
7

+/-

Body k 16.4.2010

jmeno body
1. hokis 7,75
2. psichotik 6,75
3. Twister 4,50
4.
dew
2,25
5. Gusta
1,75
6. graim 1,25
7. Sayeth 0,75
8. Ufon
0,50
9. Bolton
0
10. Darg
0
11. Dedo 0
12. DooMerMan 0
13. Spirit 0
14. Doomgeek -0,25
15. jarin -0,25
16. Smidge -0,25
17. Radeg -0,50
18. Method -0,75


Update #8

Update #8

Posted by hokis on 10 March 2010 : 22:29
Od 18.1 do 13.3

V sobotu probhl dal, v poad u osm update. Dky pidn UV max a novho wadu bude vpis pchozch o nco pestej.

Jako prvn vc je zde nutn zmnit e mme opt zmnu na prvnm pozici v bodovn. tastnm to hrem sem j:) kde vedu o neuviteln nic v podob 0,25 bod ped psichotikem.

Ale te u jako obvykle nejlep kousky. Asi nejvt spch tohoto updatu bude mj max v map20, kde sem s asem 2:58 pekonal radkv rekord z C-N o 15 vtein, dal spch meme vysledovat u Graima, ktermu se jako prvnmu povedlo zajet map17 na nightmare v ase 2:35.69 a vyplnil tm posledn chybjc kolonku v NM sekci. Posledn zmnku v tomto prestinm odstavci tto news vnuju speedstru, od dewa pilo zajmav demo sp16 kde se mu podailo prolomit bjnou hranici 11s a s asem 10.94 se tak zapisuje do historie.
Dle u popodku:

Doom2.wad:
Dew: Jako obvykle pouze sprintersk kategorie, sp04-021.06, cl10-055.23, cl09-114.57

Graim: sp23-033.94, nm03-026.29, cl21-047.94

Hokis: Odem pila vehochu sloen z maxu, sp, lv a cl. lm25-139, lm22-122, lm10-502, lm32-037, lm31-235, sp20-034.43h, sp17-128.40, sp26-030.66, sp23-033.26, lv25-047.14, lv23-046.60, lv05-025.23, cl25-046.71, cl17-141.37, cl10-055.09, cl21-046.89, cl09-110.54

Jarin: sp25-041.46, sp23-039.54

Psichotik: Naposlal velkou spoustu nov zaazenho maxu a nkter z kolekc, lm01-044, lm23-223, lm26-329, lm25-134, lm22-116, lm05-222, lm06-232, lm04-107, lm03-129, lm14-159, cl05-031.26, cl11-058.77, cl24-132.54

Rebirth1.wad:
Do nahrvn v novm wadu se zapojili zatm celkem 3 hri.

Gusta: rblv32-018.17, rblv23-022.91, rblv13-029.14, rblv12-041.14

Hokis: J zkoum jak mapy jdou na NM. rbnm26-121.11, rbnm30-059.31, rbnm32-017.97, rbnm23-024.57, rbnm06-034.63, rbnm02-022.51, rbnm01-024.09, rblv30-102.94

Jarin: Zaal pkn od zatku na UV, rblv03-124.75, rblv02-038.14, rblv01-018.37


To je prozatm ve jak to tak vypad dal update bude brzy.
Bodovn excel ZDE
Rebirth1.wad ---> Nov wad je zde.

Rebirth1.wad ---> Nov wad je zde.

Posted by hokis on 05 March 2010 : 18:35
Rebirth1 u mnoz z vs znaj pedevm vy co hrajete kontesty, kde se ji jedna mapa z toho wadu hrla, jmenovit map02 v kontestu #17. Rebirth1 je jednm z wad u kterch zatm nebylo nahrno mnoho dem. Jedin co jsem nael jsou maxi od jistho Vladimira Monakhova zde.

Nahrvn ostatnch kategori tedy bude jak se k od nuly.

Rebirth1 je velice zajmav wad, ktermu nechyb k na radosti skoro nic. Autor Bjorn Ostmann se sna zachovat klasick pojet level, napklad v map30 se budete muset opt trefovat do hlavy dmona. V jednotlivch levlech se nachz spoustu tajnch mstnost, past a ostatnch vychytvek. Nechyb tak ani dva tajn levely po vzoru doom2.wad, jako perliku do nich autor umstil nm znm gestapky v pevleku za snhulky:)). V ostatnm se autor snail zachovat klasick metody, nenajdete zde dn nov zbran ani rzn powerupy a nic podobnho. Pr rozdl tu vak je, zombiemani se budou producrovat po mapch bez hlav a baron of hell je bohat o kdla se ktermi, psob velice majesttn.:)

Pro hre navyklho na doom2.wad, bude nejspe trochu nezvyk, e vtina levl se mus doopravdy projet, ty udlky pomakat, kle sebrat a k tomu vemu to hld vtinou velk tlupa pekelnho mejdu, kter nebude jednoduch jen tak obhnout.


Z mho vlastnho pohledu: Projel sem wad celkem 2x s nesmrtelnost ani bych vdl kam mm jt. Zkouel sem pr trik na mstech kter si o n kali. Nkr li jin ne. Myslm e trik se tam najde jet spousta. Velk problm bych nejspe vidl na nightmare... podle prvnch dojm nkter mapy vbec nepjdou zajet,, no uvidme. Wad jsem vybral hlavn z dvodu, e se mi zd velice dobe hrateln (doufm) a tak e neni mnoho dem.

A te u konkrtn. Jako zavdjc kategorie zatm vypu pouze ti, jmenovit UVspeed, NMspeed, UVspeedster + movies. Dal kategorie urit rd pidm, ale zatm nemme plno ani v doom2.wad, take nen kam spchat.

Pojmenovn dem zstane podobn, pouze pln dopedu napte "rb". Map01 v tomto wadu zajet za 30.50 na UV se tedy bude jmenovat rblv01-030.50, map20 na nm... rbnm20-xxx.xx. Jednoduch ne? :) Z eho je jasn e kategore se opt m na setiny.

Dema mete nahrvat od te, zatm je vak neposlejte dokud nebude hotov update (ml by bt hotov do dvou dn).

Doufm e se vm nov wad bude lbit a u se tim na prvn kousky:) Pokud jsou jet njak nejasnosti nebo jsem na nco zapomnl tak do koment)

GL HD v novm wadu.
Czech-N a nov wad

Czech-N a nov wad

Posted by hokis on 02 March 2010 : 01:47
U dlouho se diskutuje o pidn novho wadu do czech-n. Nevm zda je to dobr npad zrovna te, kdy maj doomai demopauzu:)).

Nedvno jsem pidal tak dlouho chtn max, kter dote hrl pouze psichotik kdy nepotm svoj malikost. Taksi km zda to m cenu.
Kadopdn vzte, e czech-n je pln pipraven na nov wad, kter u je mimochodem vybrn (jmno si zatm nechm pro sebe).
Nechvm prostor do nedle na njkou diskuzi a pak se rozhodnu. Pokud se wad doopravdy pid tak soubn probhne i update dosavadnch dem (komu se tedy nechce ekat dal msc na update tak dema projistotu do nedle).

Dal vc pak je zpstupnn nahrvn dem i pro mn zkuen hre. Pokud se chcete zapojit a mte problm s nahrvn s triky nebo s mkoliv obrate se na frum (j nebo nkter ostlen dooma vm jist pome).
Zatm vak nejsou tabulky ani zpoloviny zaplnn take kad, i sebehor hr m monost dostat pr bod (njak se zat mus ne?). Ku pkladu kdy ve vech kategorich nahrajete jakkoliv par z kad mapy mte nco pes 40 bod a v celkovm hodnocen budete kolem ptho msta.:) to celkem jde ne:) a navc pokud se vm toto poda vte e se vae singl schopnosti nkolikansobn zlep.
Trocha sel

Trocha sel

Posted by hokis on 22 February 2010 : 11:06
Czech-N a mon i cel doomask koloto prv trochu stagnuje, mon to je zkoukama, olympidou, zimnm spnkem nebo si hri po obrovskm nstupu berou dovolenou z nahrvn, teko ct. Kadopdn je te ideln as trochu porovnat dosavadn snaen.

Czech-N funguje pesne 2 msce a 10 dn.

Na strnkch je zatm registrovno 12 lid z toho se aktivn do nahrvn zapojilo 8 lid. Jmenovit dew, graim, gusta, hokis, jarin, psichotik spirit a twister.
V databzi je celkem 502 dem.
Z toho novch 360 (po optovnm sputn)

V tabulkch dle kategori (bez incomingu):

UVspeed UVspeedster NMspeed UVcollector UVmax Movies
79 148 59 56 34 26


Celkem dem poslno do czn dle jmen

dew Graim Gusta hokis jarin psichotik spirit Twister
55 32
8
96 17 75 9 63

Pokud byste chtli shldnout vechna dema kter jsou umstna v tabulkch tak vete, e vm to zabere celkem 11 hodin 23 minut 32 vtein a 12 setin:) pozn. bez incomingu

UVspeed UVspeedster NMspeed UVcollector UVmax Movies
0:52:46.46 1:24:50.27 0:43:39.89 0:49:48.50 1:42:05.00 5:50:22.00

Dal zajmav slo je cel doom na nomosters v podn askch hr. Pokud se k prvnm mstm ve speedstru pipot nejrychlej as z map30 tak se jedn o doom zajet v ase 18:17.68 (bez incomingu) tento as je nutn brt s rezervou (kad kolo se zan beze zbran).

Co se st te tak na prvnch mstech se dr u pouze 10 dem ze star ry (nepotn Max).

Jubilejn ptist demo nahrl Graim sp23-033.94

Novinek bylo napsno celkem 14 z toho 7 updat (s touto)

Posledn vc je pak stahovn dem. Take top 10 dem v potu sthnut.

ID Nzev Hr Poet DL Kategorie Datum
135 30uv-2947 psichotik 52 Movies 15 December 2009 : 10:02
138 0641-uv01 psichotik 38 Movies 15 December 2009 : 16:39
120 lv01-005.54 dew 32 UV Speed 14 December 2009 : 01:26
150 sp01-005.20 dew 30 UV Speedster 16 December 2009 : 15:42
1 lv01-005.97 Radeg 28 UV Speed 02 December 2009 : 22:27
169 cl27-047.29 hokis 28 UV Collector 18 December 2009 : 15:22
174 cl14-040.54 psichotik 28 UV Collector 18 December 2009 : 17:46
143 lv24-036.91 psichotik 27 UV Speed 15 December 2009 : 19:57
129 lv16-012.37 hokis 26 UV Speed 14 December 2009 : 13:58
294 lv07-012.74 dew 25 UV Speed 28 December 2009 : 18:06
Tabulku je nutn brt s ohledem na boty kte neustle lezou a stahujou.

Tak to je zatm ve kdy m napadne jet njak zajmav statistika tak editnu jinak dal sla a padne demo 1000:)

Mimodn update, UV max pidn

Mimodn update, UV max pidn

Posted by hokis on 18 January 2010 : 18:53
Zdravim vchny pznivce maxu. Dnes se konen splnil v sen.
Ponaje dnekem byla pidna kategorie UV max ve wadu doom2.wad. Rada starch zvolila tento tento wad po domluv (co by to bylo za singl sout, kdyby byl max v njakm pwadu a v iwadu ne co). Jinak byly peneseny star dema a doplnny o psichotikovy dema UV speed map 07 a 30. Dle je pak nutn uvst pr informac ohledn nahrvn:
Dema se pojmenovvaj skratkou lm (nap lm01-047)
Dema z kategorie UV max se me pouze na vteiny.

Dal vc nutnou kterou musim zmnit je, e z dvodu pidn tto kategorie a zaazen bod z kontest probhl mimodn update bod.

Od zveejnn tto news mete nahrvat do kategorie UV max jak votekl. Lovu zdar.
Go to page
  1 2 3 4 5 
Proudly powered by e107