CZECH-N

Nejnovj komente

Online Menu

  • Guests: 1
  • Members: 0
  • Newest Member: Murray11
  • Most ever online: 52
    Guests: 52, Members: 0 on 21 December 2015 : 04:17

Top 10 CZ-N

Body k 16.4.2010

1. hokis 135,50
2. psichotik 124
3. Twister 97,75
4. Radeg 72,75
5. dew 54,50
6. Graim 50,50
7. Method 17
8. Gusta 7,25
9. Bolton
7
10. Sayeth
7

+/-

Body k 16.4.2010

jmeno body
1. hokis 7,75
2. psichotik 6,75
3. Twister 4,50
4.
dew
2,25
5. Gusta
1,75
6. graim 1,25
7. Sayeth 0,75
8. Ufon
0,50
9. Bolton
0
10. Darg
0
11. Dedo 0
12. DooMerMan 0
13. Spirit 0
14. Doomgeek -0,25
15. jarin -0,25
16. Smidge -0,25
17. Radeg -0,50
18. Method -0,75


Update #3

Update #3

Posted by hokis on 27 December 2009 : 19:03
Od 22.12.09 20:00 do 27.12.09 19:00

Tak mme za sebou 3. update a co nm pinesl se dozvme v nsledujcch pr dcch.

Nejdve je teba zmnit, e se k nm pipojil dal aktivn singla, urit ho znte pod jmnem jarin (jarine nedochovalo se demo cl01-025.XX pls poli ho znovu pod sprvnm nzvem).

Dle si pak mete vimnout rychle se zaplujcch kategori hlavn speedstru, kde sp08 u m obsazen vechny pozice i pary, ale te u konkrtn.

Mezi nejlep kousky je teba zaadit hokisovu ep1 7:31 a twisterovo sp24 36.37.


Dew se tentokrt specializoval pouze na speedstry z eho vzniklo pr velice dobrch kousk, sp03 22.74, sp10 24.80, sp13 57.91, sp28 36.14, sp14 21.74, sp16 11.51, sp31s 33.06, sp09 49.83.

Graim je dal, kter se vrhnul na kategorie bez monster. Nahrl velice rychlou sp20 34.43 a dle pak kolekce cl22 35.94, cl24 1:38.94, cl05 31.49, cl18 1:06.37, cl17 1:47.94, cl13 1:44.14, cl25 46.89.

Hokisova vnon vehochu pinesla dema do vech kategori. Nahoe zmiovan epizoda, dle nm18 23.49, lv18 23.26, cl15s 1:44.23, cl15 1:38.51, sp18 21.49, sp27 34.49, sp05 23.46, sp31s 32.89, sp29 1:29.77, sp11 30.17

Jarin
se pedvedl jako zdatn sbratel cl02 35.80, cl03 29.60, cl04 26.09 a speedstry sp10 29.00, sp08 19.94, sp03 26.09

Psichotik pidal dal vydaen uv speedy lv29 1:52.20, lv15 32.77 a kolekce cl22 31.09, cl09 1:12.86, cl12 1:11.97 cl31 1:06.63

Twister pres vnoce vyuil volnho asu a pi tomto updatu zaujm msto nejproduktivnjho hre, nahrl 13 dem. Tak pkn odd zatku lv04 32.29, lv18 23.31, nm18 23.43, sp02 26.54, sp03 22.89, sp04 21.43, sp05 23.66, sp06 47.31, sp09 48.86, sp10 25.97, sp11 30.31, sp18 21.51


To je pro tentokrt ve pi dalm updatu nazdar.
Info

Info

Posted by hokis on 24 December 2009 : 03:18
Tak zaprv, kdy nahrvte demo a polete ho sem uvdjte v uploadu nahoe kategorii incoming.
Za druh max bude ted jen vybrat wad mezi hork kandidty pipad plutonia2, scyte nebo klasika doom2.wad vyjden pls do fra.
A jet jedna vc jarine nahrvej za jeden login a pozor na pojmenovn vechno dleit je v infu btw vtm t mezi singlovou smetnkou:).
LMPC pouit a vyuit.

LMPC pouit a vyuit.

Posted by hokis on 23 December 2009 : 14:16
Kdy jsme na IRCu s hokisem a Twistrem probrali -nomo bhy na entry, zmnil jsem progrmek LMPC a k mmu pekvapen ho neznali. O co jde? Je to docela prehistorick utilitka od Uwe Girlicha, finln verze 2.8 vyla u roku 1995. Jejm hlavnm elem je pevod dem z .lmp formtu do textovho souboru a naopak. Doomovsk demo m hodn jednoduchou strukturu, kadch piblin 0.03s zaznamen, co hr prv mak.

Pklad:

GF50 SR40 TL1 FW # 39 (1.11s)
GF50 SR40 TL2 FW # 40 (1.14s)
GF50 SR40 TL1 FW # 41 (1.17s)
...
GF50 SL50 UT # 447 (12.77s)
...
GB50 SL40 TR3 NW6 # 1056 (30.17s) Plasma Rifle

V prvnm ppad hned na zatku mapy valm sr40, mrn u toho vrtm pohledem doleva a rubu pistolkou. Pozdji nahazuju vy rychlostn stupe sr50 (smrem doleva) a pravdpodobn omylem u toho makm use. Jet pozdji zbsile couvm sr40-kou a pehazuju u toho na plazmu. Asi m nahnla njak potvora, e. Za chvli v tom lovk te jak v knize a ani nemus vidt demo. :)

LMPC je prost asn pomcka pro analzu dem. Hokisovi u jsme diagnostikovali, e mu prboom na zatku chvilku nereagoval a hrl a od njakho 8. tiku, d se vysledovat, kdo je jak odbornk na sr50, atd. Vdci z doomworldu jsou pak schopn i rozpoznat nkter nacheatovan segmenty. Druh strana mince je, e LMPC cheatovn i usnaduje. Nic vm nebrn si ty tiky v texku pepsat na namistrovanou sr50 a pak ho pevst zptky na demo. Teda krom faktu, e si tm to demo na 95% desynchronizujete, nkde zadrhnete o monstrum, kter se dky pepisu pohne jinak... take to nedlejte.

K rozbhnut LMPC budete potebovat DosBox nebo jin emultor DOSu. Pouit je docela triviln. Uvedu pklad pro peloen dema do texku.

lmpc -s mojedemo.lmp mujtext.txt

Pedpokldm, e jsem zrovna v adresi s lmpc.exe a demo je nahran do nj, take nemusm vypisovat cesty. Pdavn argument -t FROM:TO umouje peloit jen st dema od tiku FROM do tiku TO (tzn. teba -t 666:1000). LMPC m i dal pepnae, nap. -w na dodln ekacch tik na konec dema, teba kdy se vm povede vypnout nahrvn zrovna kdy naskakuje intermission. -r naopak tiky odzne, nap. kdy si to odmknete do dalho levelu. Peklad z texku na demo eit nebudeme, jsme slun komunita. :)

Jet poznmka: V textu nen poznat, e piel exit levelu. Demo zaznamenv jen, co dl hr, ne hra. Obvykle to jde poznat jako sek, kde je njak aktivita, nsleduje pr tik, kde hr zuiv mak USE na exit udl, a pak nicnedln, jak umte na intermission. Tam je ale obvykle dal zmknut USE, jak je odmknete. Kdy u toho budete mvat my, bude to i v demu. Poznat tm pdem konkrtn exit tic je docela fuka, respektive u rznch teleport exit to nejde.

News napsal dew.

Update #2

Update #2

Posted by hokis on 22 December 2009 : 17:52
Od 18.12.09 18:00 do 22.12.09 20:00

Druh update opt po 4 dnech. Rozhodl sem se udlat zmnu v novinkach o updatech z dvodu, e je s tim hroznyho srani a proto, zmnim pouze nejlep kousky a pak rychl vpis zbytku.

Psichotik opt nelenil a o vce ne minutu posunul svj as na 30uv run na krsnch 28:41 co by mu ped deseti lety stailo na prvn msto v compet-n. Dle pak posunul laku v prvn epizod na nightmare asem 9:17.

Dal velice poveden kousek je dewa, ten natoil od pohledu snad nejvtipnj a nejh vypadajc speedster. Dew ovem poui v map02 velice mocn trik, kter sem si dovolil pojmenovat jako "Dewv keyboardov veleproser" :). Twisterovi se podailo po 7 letech vzit hokisovy map16 na UV asem 11.94 kterm tak vyrovnal stvajc oficialn svtov rekord. Hokis nahral jako prvn map16 na nm pomoc triku s glajdou za 13.77

Dew poslal: lv21 za 18.60 a dle pak sadu speedstr sp04 21.86, sp06 48.09, sp08 18.34, sp10 25.31, sp15s 29.06, sp19 38.83 sp21 16.54, sp23 33.89, sp26 31.83, sp27 34.66.

Graim poslal: 2 kolekce cl02 29.91, cl10 56.94, podaen kousek nm04 42.66 a speedstry sp02 25.91, sp04 21.74.

Hokis poslal: lv31 31.08, nm31 33.83, sadu kolekc cl15 1:50.43, cl16 54.11, cl21 48.40 a sadu speedstr sp01 5.46, sp08 17.89, sp16 11.40, sp18 21.74.

Psichotik nahrl: sp21 17.11, nm30 31.14, nm02-057.00 balk Uv speed lv30 30.86, lv13 1:07.03, lv12 44.57, lv11 36.49, lv10 27.66 a kolekce cl06 59.34, cl05 31.77, cl04 25.51, cl03 27.57

Twister nahrl: dva nightamarov dema nm01 5.77, nm18 24.37 a speedstry sp15s 28.69, sp16 11.26, sp18 21.83.

Dle tu mme stle otzku Maxu, co teda?
Dal vc je zda nahrvat map 30 na speedstra a na kolekci?

Tak to je dneska ve btw. tastn a vesel. GL HD.
Update #1

Update #1

Posted by hokis on 18 December 2009 : 18:07
Od 12.12.09 20:00 do 18.12.09 18:00

Prv probhl prvn update esk singlask soute. Celkem 50 dem je zaznamenno v tabulkch.

Prvn tden pinesl mnoho vylepen stvajcch rekord hlavn v kategorich speedster a UV speed, dle se pak pomalinku zaala rozjdt i kategorie UV collector, ale te u konkrtnji.

Movies
Asi nejvtm pekvakvapen bylo nahrn kompletnho doomu na UV psichotikem ve skvlm ase 29:47 co stihnul piblin za 3 dny po vyputn tto soute. Psichotik nelenil a hned druh den vylepil radgv rekord v epizod 1 na UV jednm z nejlepch as vbec 6:41.

NM speed
NM speed je zatm ponkud mn vyten kategorie, ale i tak se zde nalo pr pknch kousk.
Twister hned po vyputn vylepil svj star as v map01 na novch 5.89 teto vkon ovem nezstal na vrcholu moc dlouho. Dew jakoto entryway specialista twistrovi uzmul prvn flek s asem 5.83 a mohl se radovat z cennho skalpu. Jene to by se nesml o tuto mapu zajmat i Graim, kter stylem nezasnnho pozorovatele vyplil obma rybnk a posunul hranici na ctyhodnch 5.71.
Do NM se jet zapojil i hokis, kter vylepil stvajc as v map32 na 12.86

UV speed
Celkem 20 dem patilo do kategorie rychlostnch bh na obtnost UV.
Jak u to tak bv, strhnul boj o map01 Twister s asem 5.89 na mst druhm a obrovsk vkon dewa 5.54 na mst prvnm.
Twister se pak jet postaral o vylepen v map02 s asem 44.03, v jeho zjmu se vyskytla i map15 1:26.71 a pot ovldl i secet exit s asem 33.34. Dle pak vylepil as v map24 s asem 38.23 prvnm msto mu vak pozdji sebral psichotik, kter tuto mapu dokzal zajet za 36.91.
Psichotik vylepil dargv as v map04 na hodnotu 32.57 nsledn maratonskou map17 za 2:07.97, dle si vzal pod palec dv trikov mapy map14 30.46 a map21 19.71.
Hokis se specializoval pedevm na tajn levely a nahrl map31s za 34.49 a map32 prvn za 13.26 co mu hned sebral psichotik s ase 12.77 to se mu ovem nelbilo a proto jet o kousek posunul hranici na 12.51. Velk souboj tak proila map16, kde hokis vylepsi svj rekord a zreve nejstar demo na as 13.83 toto hned beatnul dew asem 13.29 a dewa hned psichotik 13.23 cel toto sloit pekonvn skonilo opt tam kde zalo a hokis vylepil svj as na 12.37.

UV speedster
Sprinersk kategorie sloen pevne z boltonovch dem zaila velk boje a nkter dema tohoto vynikajcho runera se otsla v zkladech.
Opt se zanlo s map01 kde dew dothl svoje snaen tm k dokonalosti a jeho as 5.20 je zejm nejrychlej na svt druh msto zabral Twister s asem 5.26.
Obrovsk boje mezi dewem a psichotikem v map11 skonili spchem dewa s ndhernm asem 29.83 psicho 30.40. Dal krut souboj probhl v map08, kter nakonec vyhr Twister 18.03 za nm hokis 18.11 a psichotik 18.17.
Hokis pekonal boltnovy map18 21.94, map31s 33.29 a map31 30.26 o kterou se pokusil i psichotik s asem 30.57
Dew sebral bolkovy map05 asem 23.60

UV collector
Sbratelsk kategorie pozela sv prvn dema.
Map01 zajel dew 23.57 pozdji pekonno hokisem 23.23. Psichotik Map02 30.89 a map14 40.54. Hokis map20 1:10.26 a map27 47.29. Nznak souboje se udl v map11 psichotik 59.43 a hokis 1:02.97

To je pro tentokrt ve tak GL a happy deming:)

Pidvm zde exel soubor s bodovanm ZDE
Go to page
  1 2 3 4 5 
Proudly powered by e107