CZECH-N

Nejnovj komente

Online Menu

  • Guests: 1
  • Members: 0
  • Newest Member: Murray11
  • Most ever online: 52
    Guests: 52, Members: 0 on 21 December 2015 : 04:17

Top 10 CZ-N

Body k 16.4.2010

1. hokis 135,50
2. psichotik 124
3. Twister 97,75
4. Radeg 72,75
5. dew 54,50
6. Graim 50,50
7. Method 17
8. Gusta 7,25
9. Bolton
7
10. Sayeth
7

+/-

Body k 16.4.2010

jmeno body
1. hokis 7,75
2. psichotik 6,75
3. Twister 4,50
4.
dew
2,25
5. Gusta
1,75
6. graim 1,25
7. Sayeth 0,75
8. Ufon
0,50
9. Bolton
0
10. Darg
0
11. Dedo 0
12. DooMerMan 0
13. Spirit 0
14. Doomgeek -0,25
15. jarin -0,25
16. Smidge -0,25
17. Radeg -0,50
18. Method -0,75


Update #6

Update #6

Posted by hokis on 15 January 2010 : 01:48
Od 5.1.2010 do 15.1.2010

Dal update je za nmi a opt se bylo na co koukat.

Nejprve je teba zmnit, e mme opt zmnu na prvnm mst. Twister pebral ote a o pr bod vede ped psichotikem.
Dle je teba vs informovat o pokraovn boje v EP2. Twister zase pekonal stvajc rekord v ase 9:40. Psichotik vak opt odpovdl a zabhl v ase 9:33 a tmto posunul oficiln rekord jet hloubji za rekordem Compet-N. To je zatm z prbhu boje o EP2 ve, uvidme zda se jet nkomu poda as vylepit.
Dal spch piel znova od Twistra, ktermu se podail zabhnout cel Doom2 na obtnost UV v ase 30:57 co s rezervou sta na druh msto.
Ji tradin mastertich piel od gusty, kter vylepil svj stvjc rekord sp07 v ase 8.57 a jako bonus nahrl se stejnm rocket jumpem jet cl07 za 11.89.
Posledn obrovsk spch piel od Graima. Jeho nov cesta bez bfg v nm10 pinesla ovoce a s asem 31.77 hrav smetl i C-N rekord.
Dal u popoade.

Dew: od dewa pila pkn dka kolekc pkn od zatku cl02-031.94, cl03-026.74, cl04-023.86, cl05-031.66, cl06-059.26, cl08-059.49, cl21-048.71

Graim: graimova vehochu sp24-035.03, nm08-023.43, cl26-049.86, cl21-048.46, cl11-059.34, cl16-052.91, sp17-128.86, nm11-042.09

Hokis: nm05-035.31, nm11-043.63, cl08-057.17, sp31-029.74, cl18-101.60, cl16-052.49, cl31-104.89, sp09-048.49, sp19-037.83

Jarin: sp01-005.74, sp09-055.37, sp12-044.77, sp05-025.17, sp11-032.20, sp20-037.26

Psichotik: cl26-048.26, sp24-034.94

Spirit: sp01-005.57, sp08-018.77, sp12-043.46

Twister: sp31-030.17, sp31s033.09, sp29-127.80, sp28-035.97, sp02-025.60, lv06-054.91, sp10-024.77, sp12-040.11, sp13-058.40

Excel ZDE.
Rd bych se jet omluvil bolkovy, ktermu sem pi minulim updatu upel pr bod, dky patn funkci z exelu. Zbytek doplnim co nejdv.
Dnes to je ve tak GL HD.
Update #5

Update #5

Posted by hokis on 06 January 2010 : 01:20
Od 30.12.2009 do 5.1.2010
Konen sem si nael chvilku na dopsn news z poslednho updatu, mon je to koda protoe bylo opravdu o co stt. Nejbohat update alespo co se sekce movie te, ale te u konkrtn.
Nejvt boj od zatku Czech-N se uskutenil v desitimapovm vytrvaleckm bhu, epizode2. Tento souboj je opravdu nutn zde rozepsat. Nejprve Twister pekonal psichotikovu dvj ep2 v ase 9:57, psicho odpovdl hned o vteinu lpe 9:56, Twister opt nelenil a nahrl as 9:48, toto mu nevydrelo opt dlouho a psicho odpovdl znovu 9:44, nkde mezitm nahrla moje malikost parovou zleitost 10:41, souboj stle probh, o pokraovn, ale a pt.
Psichotik nahrl tak ep3 ve vynikajcm ase 9:36, ep3 se povedla i m o nco he 9:43. Nakonec jsem dovril epizodov snaen a nahrl ep1 6:55.

Dal pokoukn u hezky popoad.

Dew: lv05-025.63, lv10-027.89, sp15s028.86, lv11-036.06, sp26-030.91

Graim: sp06-047.29, sp12-038.60 doporuuju shldnout.

Gusta: sp29-129.80

Hokis: se specializoval hlavn na nm nm12-117.31, nm15s41.08, nm20-046.26, nm21-028.49, nm25-056.66, nm28-047.17, nm31s034.97, sp21-016.57, lv21-019.09, nm10-037.45, nm14-110.20, nm15-212.83, nm23-101.40, nm15-201.46, sp10-025.40

Jarin: sp10-028.25, sp08-019.49

Psichotik: cl28-045.83, cl29-129.14, sp24-035.91, nm19-054.77, lv19-052.66, sp29-128.34, sp26-031.31, lv03-025.74, sp13-056.60

Spirit: sp10-025.86

Twister: lv11-035.89, lv21-018.80, nm21-028.80, sp21-016.66, sp22-025.83, sp23-034.23, sp27-034.57, sp25-040.17, sp26-031.23

To je prozatm ve. Doomu zdar
Body v exelu ZDE

A nezapomete dnes kontest.
Propojen contestu a CZECH-N

Propojen contestu a CZECH-N

Posted by Twister on 05 January 2010 : 16:21
Od 3. sezony Idoom contestu se body z Weekly contestu budou potat do bodovn CZECH-N. Tk se to pouze eskch hr, take pokud v dalm contestu vyhraje 6 cizinc, body co cz-n si nepipe nikdo. Potat se bude vdy poslednch 8 contest (tzn. cel sezona). Pi zatku 4. sezony Idoom contestu tak zane nco jako obhajoba bod. Pokud tedy v contestu cislo #17 ziskate 3 body - zapisete si 3 body do czech-n, tyto 3 body potom budete muset "obhajit" v contestu cislo #25.

Doufm, e je to srozumiteln, pokud ne, dotazy zodpovdm na IRC nebo tady v komentch.
Update #4

Update #4

Posted by hokis on 30 December 2009 : 19:19
Od 27.12.09 19:00 do 30.12.09 19:00
Dal update je za nmi a pinesl velk zmny.

Nejvetm lgrem je zmna prvnho msta v bodovn, psichotik bhem piblin 20 dn dokzal sthnout obrovsk nskok radga a ji te vede o pl bodu. Nejvet zsluhu na tom maj vynikajc epizody a UVrun mimojin. Vtm pak dalho singlae, kter se pipojil k nahrvn dem. GL a HD Spirite.

Vynikajcch dem tohoto updatu je spoustu jako prvn musm zmnit Gustovo demo sp07 kde pedvedl jeden z nejt잚ch rocket jump v celm doomu a podle dostupnch informac je prvn ech, kter tento trik ovld, as 10.17. Dal obrovsk vkon piplul z tovrny od dewa, kter ve stejn map ovem z monstrama lv07 pedvedl obdobn trik a podailo se mu rocketjumpem od mancubuse zavt v ase 12.74. Krom tchto megatrik je teba uvst vynikajc epizodu 1 od Twistra, kter s asem 6:55 bere druh msto. Nebyl by to podn update kdyby nepila njak epizodka od psichotika a je tomu tak i dnes, Epizode 2 v ase 10:11 pekonal o pr vtein Radgv as.
Dle u jen vpis dem:

Dew: sp31-030.34, sp15-056.94, lv07-012.74, sp17-129.71, sp18-022.14, sp20-033.89, sp24-039.89, sp25-039.97, sp12-043.97, sp22-020.80

Graim: cl12-110.06, cl09-112.43

Gusta: sp07-010.17

hokis: sp04-021.17, sp15s028.37, sp02-025.72, sp15-055.63, sp12-041.34, sp14-022.46, sp22-028.40, sp25-040.31, sp24-039.06, sp17-129.80, sp22-025.94, lv25-051.00, sp28-036.74

jarin: cl01-024.69

psichotik: 1011uv2, lv22-043.41, cl19-119.89, lv23-048.46, sp22-027.74, cl23-040.94, cl26-050.80

Spirit: sp23-040.06, sp01-005.77, sp03-026.00, sp10-028.71, sp08-019.77

Twister: sp04-021.09, sp08-017.60, sp11-029.97, sp12-041.83, sp13-102.49, sp14-023.34, sp15-055.97, sp17-130.80, sp19-038.06, sp20-034.26, 0655uv1, sp05-023.49

Bodovn v excelu--> Body

Babiiny recepty poprv

Babiiny recepty poprv

Posted by hokis on 28 December 2009 : 15:14
Po pokecu se Spiritem jsem se rozhodl sepsat pr rad pro nahrvn, protoe to je lamk jak z brourky. :)

1. Nahrvn dem
Kalete na launchery a command lajny a podobn pitomosti. Pokud pouvte prboom(-plus), udlejte si na ploe .bat soubor a vepite do nj nco takovho:
c:\doom2\prboom-plus\prboom-plus.exe -complevel 2 -iwad doom2 -skill 4 -nomusic -warp 07 -record bla1
Dema se vm budou objevovat taky na ploe a nemuste nic sloit vymlet. Jen se ujistte, e v Options -> General -> 3. lita mte Overwrite existing na YES, aby se nahrvan dema pepisovala pes sebe.

2. Pehrvn dem
Spuste prboom-plus i glboom-plus (OpenGl verze s hez grafikou a o nco pomalejm nahrvnm map) a v launcheru zvolte Commands -> Associate the current .exe with DOOM demos. Pak sta poklepat na demo a prboom ho automaticky zane spoutt. Dokonce i zkus z nzvu rozpoznat, jak wady je teba pout (databzi vzor run pipl Grazza). U dem pro doom2.wad mme vhodu, e je to default a tud i kdy to pojmenujete mojedovolena.lmp, tak to pehraje v nm.

3. Pokroil triky
Taky vs tve ta otravn obrazovka s njakma kecama, co se pi exitu z hry zavr o nco pozdji? V Options -> General -> 2. lita nastavte Fast exits na YES.
No a co s vypnnm hry samotnm? Serte na f10+Y, nebo jak to vypnte vy. Jdte do Options -> Setup -> Key Bindings a v 2. lit nastavte Quit na Y. Vypnn je potom o MOC jednodu. :)

News napsal dew
Go to page
  1 2 3 4 5 
Proudly powered by e107